Izvođači O izdavaču Izdanja

IDJTunes™

IDJTunes izdavačka kuća osnovana 2013. godine. Pored produkcije spotova IDJVideos, kompanija IDJ je proširila svoju delatnost i na izdavaštvo, za sve one umetnike koji žele samo našu digitalnu distribuciju, kojom se najuspešnije na ovim prostorima bavi naš sektor IDJDigital.

IDJTunes™

IDJTunes izdavačka kuća osnovana 2013. godine. Pored produkcije spotova IDJVideos, kompanija IDJ je proširila svoju delatnost i na izdavaštvo, za sve one umetnike koji žele samo našu digitalnu distribuciju, kojom se najuspešnije na ovim prostorima bavi naš sektor IDJDigital.

IDJTunes™

IDJTunes izdavačka kuća osnovana 2013. godine. Pored produkcije spotova IDJVideos, kompanija IDJ je proširila svoju delatnost i na izdavaštvo, za sve one umetnike koji žele samo našu digitalnu distribuciju, kojom se najuspešnije na ovim prostorima bavi naš sektor IDJDigital.

2019 IDJVideos d.o.o. Beograd Sva prava zadržana